Vår privat policy

PrivatPolicy2Det är viktigt att barn och vuxna kan känna sig trygga när våra appar används.

Därför har vi följande privat policy:

• Inga annonser i våra appar

• Inga köp inuti våra appar

• Vi samlar ingen personlig information om våra användare

Om du har några frågor kan du kontakta oss via info[at]branja.se.

Den här appen har en ”vuxensektion” med information om tankarna bakom spelen,
som är avstängd med ett barnlås. När man låst upp barnlåset finns möjlighet
att via länkar komma ut på internet. Detta är orsaken till att vi har ett barnlås.

Om du finns med på vår mejllista kan du enkelt meddela oss om du inte längre vill vara kvar där.

Top