Våra appar

paddanmedljudlek

Vår ambition är att göra material i form av appar som fokuserar på olika aspekter av språklig förmåga och språkutveckling. Vi vill att apparna ska innehålla  spel med varierande svårighetsgrad för att tillgodose olika barns utvecklingsnivå. Man ska om möjligt också kunna individualisera genom att skapa egna spel och eget innehåll i spelen.

Ljudlek utgår från den kända Bornholmsundersökningen. Vi fokuserar på det som är det mest kritiska för läsinlärningen, nämligen förmågan att lyssna efter enskilda språkljud i ord. Denna förmåga kallas också fonemisk medvetenhet.

 

 

Startsida Motsatslek

I Motsatslek fokuserar vi på att arbeta med ordförrådet genom att hitta motsatsord.
Detta innebär både att öka sitt ordförråd och att organisera det. Appen innehåller både en svensk och en engelsk version så att man också kan träna sitt engelska ordförråd.