Våra appar

paddanmedljudlek

Vår ambition är att göra material i form av appar som fokuserar på olika aspekter av språklig förmåga och språkutveckling. Vi vill att apparna ska innehålla  spel med varierande svårighetsgrad för att tillgodose olika barns utvecklingsnivå. Man ska om möjligt också kunna individualisera genom att skapa egna spel och eget innehåll i spelen.

Ljudlek utgår från den kända Bornholmsundersökningen. Vi fokuserar på det som är det mest kritiska för läsinlärningen, nämligen förmågan att lyssna efter enskilda språkljud i ord. Denna förmåga kallas också fonemisk medvetenhet.

Läsmaskiner är en naturlig fortsättning på Ljudlek. Den innehåller två aktiviteter som befäster sambandet ljud och bokstav. Vi använder samma symboler för språkljuden som i Ljudlek. På de fyra spelmaskinerna tränar man att läsa/ljuda ihop ord med två bokstäver och ord med tre bokstäver. I varje maskin kan man öka svårighetsgraden successivt. Orden kan var riktiga ord som betyder något eller ”busord” som inte betyder något t.ex. Sok. Detta gör det tydligt att man inte kan gissa ordet redan efter att ha läst första bokstaven; man måste läsa alla bokstäver. Spelen upplevs som spännande och roliga.

Startsida Motsatslek

I Motsatslek fokuserar vi på att arbeta med ordförrådet genom att hitta motsatsord.
Detta innebär både att öka sitt ordförråd och att organisera det. Appen innehåller både en svensk och en engelsk version så att man också kan träna sitt engelska ordförråd.