Mera information till föräldrar


Ljudlek
Motsatslek
Läsmaskiner

Föräldrainformation – Ljudlek 

Det ska vara roligt att lära sig läsa och skriva. Det tycker de flesta barn. Den här appen vill göra det ännu roligare genom lekar som förbereder för läsningen på ett lustfyllt sätt. Lekarna gör det också lättare för barn som inte tycker det är så lätt att lära sig läsa.

Bornholmsundersökningen (Lundberg, I.,Frost, J., & Petersen, O.-P. (1988). Effects of an extensive program for stimulating phonological awarenes in preschool children. Reading research quarterly, 33, 263 – 284) visade mycket tydligt att olika lekar med språkets form gav effekt på hur lätt det var att lära sig läsa. Största effekten såg man hos de barn som hade svårt att lära sig läsa. Den så kallade Bornholmsmodellen bygger på dessa fynd och ligger till grund för det läsförberedande innehållet i förskoleklasser och 6-årsgrupper.

Lekarna som beskrivs i “Bornholmsmodellen: Vägen till läsning – språklekar i förskoleklass” av I. Lundberg (2007) fokuserar på att lyssna efter hur ord låter. Det kan vara att sätta ihop ord till nya ord (glas och ögon blir glasögon till exempel), att lyssna efter hur långa ord är (tåg är ett kort ord fast tåg är långa, tändsticksask är ett långt ord fast tändsticksaskar är små) och att lyssna efter vilka enskilda ljud man hör i ord. Den största effekten på läsinlärningen har visat sig vara att lyssna efter enskilda ljud. Utvärdering av olika metoder för läsinlärning (http://www.sbu.se/225) visar att det också är avgörande att förstå att varje ljud hör ihop med en bokstav. Som förberedelse för läsningen är inte det viktiga att kunna alla bokstäver i alfabetet utan att förstå principen. När sedan den formella läsinlärningen börjar ska barnet förstås lära sig alla bokstäver.

Både vid läsning och stavning måste man kunna koppla bort vad orden betyder (ordens innehåll) och i stället uppmärksamma vilka språkljud man hör (ordens form). Vid själva läsandet eller stavandet fokuserar man alltså på språkljuden (ordens form) och inte på vad orden betyder (ordens innehåll). När det fungerar automatiskt, så att man inte behöver tänka på det, kan man lägga kraften på att förstå det man läser, alltså få en god läsförståelse.

Ljudjakt 1 innebär att man lyssnar efter vilket ljud ord börjar på. Man har två ljud i taget att välja på, till exempel s–m, f–n. Börjar ”sol” på s eller på m? Börjar ”matta” på s eller på m? Eftersom man inte behöver fundera på flera ljud än två är det ett bra spel att börja med.

Ljudjakt 2 är lite svårare. Det är tre ljud att lyssna efter i taget, t ex p–v–l. Vad börjar ”lingon” på? På p eller på v eller på l?

Vad kommer sist? Att lyssna efter sista ljudet i ett ord kan vara svårare. Därför har man bara två ljud i taget att lyssna efter. Slutar “kam” på m eller på t? Man får själv välja vilka två ljud som ska jämföras.

Höra skillnad 1 är ett lite annorlunda sätt att lyssna efter ljud. Man ska hålla två ord i minnet och lyssna om de börjar på samma ljud eller på olika ljud. Här får man också välja vilka ljud man ska jämföra, så variationsmöjligheterna blir stora.

Höra skillnad 2 är nästan som Höra skillnad 1, men nu är det förutbestämda alternativ. De två ord som ska jämföras skiljer sig åt med bara ett ljud, vilket gör det svårare att höra skillnad. Låter pil–bil lika eller olika? Låter pil–pil lika eller olika? Låter tand–tant lika eller olika?

Välj spel/ lek och ha roligt med ditt barn och ge det en puff på vägen mot det som alla barn vill – ATT KUNNA LÄSA.

Mera information till föräldrar – Ljudlek (pdf format att ladda ner).

 

Föräldrainformation – Motsatslek

I MOTSATSLEK får man träna på att hitta ord som är motsatser.

Man kan välja på att spela memory eller fånga ”bollar” med ord i.

Man kan titta i ordboken där det finns listor på orden om man vill lära sig vilka ord som hör ihop på det sättet att de är motsatser.
Appen innehåller 50 motsatspar som är uppdelade på 5 nivåer utifrån tänkt svårighetsgrad. Det kanske inte stämmer för varje barn och därför har man möjlighet att gå till Gör eget spel och själv välja vilka par man vill skall ingå i spelet. Man kan också välja färre par som skall ingå i spelen så att man kan göra enklare spel.
I memoryspelen väljer man hur många par som skall ingå och ordparen väljs slumpvis om man inte själv går till ordlistan och väljer.

Om man valt att skapa ett eget spel kan man spara det.

MOTSATSLEK är tänkt att stödja och utveckla 3 saker:
– Lära sig nya ord
– Få en bra förståelse av vad det betyder att två ord är motsatser
– ”Ordna upp” och sortera i sitt ordförråd genom att se hur ord hänger ihop; som att de är motsatser. Att ha ordning på ordförrådet är som att ha ordning i sin bokhylla; man hittar lättare det man vill ha när man behöver det.

Föräldrainformation – Läsmaskiner

Om läsinlärning

Det har funnits intensiva diskussioner om olika läsinlärningsmetoder. De kan grovt indelas i två grupper. Den ena gruppen består av syntetiska metoder där man arbetar med kopplingen mellan bokstav och ljud och sammanljudning. Den andra gruppen består av ortografiska eller helordsmetoder där man fokuserar på ordigenkänning, meningsskapande och ledtrådar i sammanhanget. Alltmera forskning visar att man inte ”kommer runt” det syntetiska tillvägagångssättet som en grund.

Vi kan tänka oss läsinlärningen som en trappa där automatisk sammanljudning är första trappsteget. God läsförmåga där man kan lägga energin på att förstå det man läser i stället för att kämpa med ”utläsandet” av orden är det högsta trappsteget. Det blir då självklart att man inte kan gå vidare i trappan förrän man står stadigt på första steget.

När man går vidare i läsförmågan använder man alltmera ortografiska strategier på så sätt att man känner igen ord som återkommer ofta och känner igen delar av ord som förstavelser och ändelser. Så fort man möter ett nytt och okänt ord eller ett ord man inte sett skrivet behöver man kunna ljuda sig igenom det.

Många barn går snabbt vidare i trappan medan andra behöver mycket träning för att grunden ska vara stabil. Om den inte är det kan man se hur barn tar till olika strategier för att ändå komma vidare. En del gissar orden, andra lär sig utantill. Ingen av dessa strategier leder vidare till god läsning.

Om man vill läsa mera om läsinlärning kan man gå till det som står under fliken för pedagoger eller gå till en utmärkt blogg som finns på språkforskning.se, som skrivs av Anna Eva Hallin. Särskilt intressanta när det gäller läsinlärning är tre inlägg, (skrivna 19 jun 2018, 25 jun 2018, 4 juli 2018) med titeln ”Slutet på läskrigen del 1, 2, 3”.

Gå in på språkforskning.se – klicka på ”Forskningsbloggen” uppe i högra hörnet – skrolla ner och under ”kategorier” välj ”Läsning”.